Binární soustava:
počet bitů: 4
počet platných číslic: 16
číselný rozsah: 0 - 15
Všechna čísla.

Matice:

00
0000
01
0001
02
0010
03
0011
04
0100
05
0101
06
0110
07
0111
08
1000
09
1001
10
1010
11
1011
12
1100
13
1101
14
1110
15
1111